Saopćenje za medije

U ZAGREBU ODRŽANA POSLOVNO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA
O LOGISTICI I LANCIMA OPSKRBE U JUGOISTOČNOJ EUROPI,
SEEB LOGISTICS-ZAGREB 2018”

www.seeb-consulting.com

Zagreb, 5. studenoga 2018.

U ponedjeljak, 5.studenoga 2018.godine u Hotelu “Esplanade” u Zagrebu je održana Poslovno-znanstvena konferencija o logistici i lancima opskrbe u Jugoistočnoj EuropiSEEB LOGISTICS-ZAGREB 2018”. Konferencija je okupila više od 50 renomiranih sudionika iz vladinih, obrazovnih, znanstvenih, gospodarskih i javnih subjekata regije Jugoistočne Europe, koji su diskutirali o stanju i izazovima razvojnih promjena u logistici i lancima opskrbe.

Konferenciju su otvorili predsjednici programskog i organizacijskog odbora prof.dr.sc.Tomislav Josip Mlinarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba i prof.dr.sc.Sanel Jakupović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta Apeiron iz Banjaluke, koji su naglasili ulogu i značaj logistike kao znanstvene discipline i njezin utjecaj na različite gospodarske i društvene  mikrosustave, kao i ukupna gospodarstva država regije Jugoistočne Europe. Skup je u ime dekana Fakulteta za logistiku iz Celja pozdravila prof.dr.sc.Rebeka Lukman Kovačić.

Dalibor Milošević, pomoćnik ministra za saobraćaj i pomorstvo u Vladi Crne Gore je pozdravio organizaciju ovakve vrste poslovno-znanstvenih skupova koji bi trebali da ponude relevantnim akterima, prije svih nadležnim vladama i institucijama zemalja Jugoistočne Europe, smjernice i rješenja za dugogodišnje akumulirane probleme nedovoljnog stupnja razvoja logističkih sustava u svim državama (JIE). Marijan Banelli iz Zagreba, akreditirani lobista za promet u Europskoj komisiji je podijelio vlastita dugogodišnja iskustva o prometnim i logističkim sustavima iz prizme politika i strategija koje su zagovarane u proteklom periodu u Republici Hrvatskoj kao i ostalim zemljama Jugositočne Europe u usporedbi sa legislativom i praksom Europske unije, te je zaključio da su ove politike i strategije (u JIE) bile nedostatne ili nedovoljno učinkovite da pokrenu sveobuhvatan i optimiziran investicijski ciklus koji bi u srednjem i dugom roku osigurao razvojni progres, rast vrijednosti BDP-a, zaustavljanje odliva radne snage i podizanje na viši stupanj razine konkurentnosti poslovnih sustava i gospodarstva u cjelini.

Na konferenciji su organizirane četiri panel sesije sa vrhunskim panelistima koji su debatirali u okviru užih tematskih područja logistike i lanaca opskrbe u poslovnim sustavima, te zračnom, željezničkom i cestovnom transportu, koje su moderirane od prestižnih stručnjaka ovih područja, prof.dr.sc.Velibora Peulića (IRU), dr.sc.Mirka Tatalovića (FPZ) i doc.dr.sc.Vedrana Šupukovića (CIAK / RK PPD).

Panelisti sesije o logistici i SCM u zračnom prometu su bili vodeće ličnosti renomiranih hrvatskih kompanija iz zračnog prometa – Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlines, Lukša Novak, direktor Zračne luke Split, Frano Luetić, direktor Zračne luke Dubrovnik, David Gabelica iz Zračne luke Zagreb, te ispred znanstvene zajednice doc.dr.sc.Ružica Škurla Babić sa Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba. Zaključak panela je da logistika i upravljanje lancima opskrbe u zračnom prometu na razini Republike Hrvatske ima niske vrijednosti i izuzetno nizak kapacitet iskorištenosti od potencijala i mogućnosti koje se trebaju učinkvitije uporabiti za unaprijeđenje robnih tokova u zračnom transportu. U okviru ovog dijela programa prezentirana su i  tri znanstveno-istraživačka i razvojna projekta – prof.dr.sc.Doris Novak, FPZ (Europski znanstvenoistraživački project u zrakoplovstvu – KAAT), doc.dr.sc.Diana Božić, FPZ (LoMI – internacionalizacijom preskačemo granice), i doc.dr.sc.Igor Štimac, ZL Zagreb (“Zagreb Airport City”).

Izuzetno kvalitetan panel je održan u okviru sesije o logistici i SCM u cestovnom i željezničkom transportu, kojeg su predvodili prof.dr.sc.Tomislav Josip Mlinarić i izv.prof.dr.sc.Mladen Nikšić, dekan i prodekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, zatim Marijan Banelli, akreditirani lobista za promet u Europskoj komisiji, Josip Keleman iz Zajednice za UNP Hrvatske gospodarske komore i izv.prof.dr.sc.Ratko Stanković sa Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba. Glavni zaključci ove sesije su bili, primerice, da ne postoje dovoljni i potrebni preduvjeti u svim zemljama JIE za razvoj logističkih sustava koji su utemeljeni na korištenju cestovne i željezničke infrastrukture, ili kombiniranjem ovih dvaju vrsta transporta (multimodalni sustavi), u cilju jačanja i rasta konkurentske prednosti poduzeća i gospodarstva u cjelini, i/ili zbog nedostatka adekvatnih vladinih politika i strategija ili, u slučaju postojećih strategija i poliktika, njihove neučinkovite provedbe i slično.

Na posljednjem panelu o logistici i SCM poslovnih sustava sudjelovali su panelisti prof.dr.sc.Kristijan Rogić (FPZ), Miroslav Gabrić, menadžer za logistiku (Atlantic grupa), Petar Šimić (Primacošped Zagreb) i mr.sc.Mesud Ramić, konsultant (Adizes SEE). Izrazili su čitav niz primjera utjecaja logističkih procesa na poslovanje tvrtki u izuzetno izazovnom globalnom konkurentskom okruženju, te zaključili da gospodarski skubjekti u zemljama JIE nemaju vremena za čekanje u odnosu na sporo sustavno rješavanje pitanja vladinih politika i strategija, kao i u vezi stim čimbenika koji unaprjeđuju tržišni okvir za poslovanje domaćih tvrtki. Na takav način, radi opstojnosti poslovnih sustava, tvrtke su primorane vršiti fleksibilizaciju i prilagodbu globalnom tržišnom okruženju i, primjerice, vršiti preregistriranje kompanija u zemlje sa stimuliranim uvjetima ili jednostavno i, neželjeno, gasiti poslovanje stečajnim postupcima i na koncu likvikdiranjem kompanija, otpuštanjem radnika i rasprodajom sredstava.

Organizatori poslovno-znanstvene konferencije bili su društvo Southeast European Business Consulting Group d.o.o., iz Zagreba (nositelj IPR), Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet za logistiku iz Celja Sveučilišta u Mariboru i Panevropski univerzitet Apeiron iz Banjaluke, pod pokroviteljstvom Croatia Airlines Zagreb, Zračne luke Dubrovnik, Zračne luke Zagreb, Zračne luke Split, Atlantic Grupe, Inving inženjering Prijedor, Visoke škole “CEPS-Centar za poslovne studije” iz Kiseljaka, Visoke škole “Logos centar” Mostar, Carlsberg Croatia, Primacošped Zagreb i Rident poliklinike iz Rijeke.

Odnosi s javnošću – PR team

      © Southeast European Business Consulting Group d.o.o. Zagreb

About us

SEEB Consulting, d.o.o. is founded on the in-depth analysis and the founders' estimate that companies in Southeast Europe are in a critical need for a multidisciplinary set of business services which will bring these companies market stability in the short term and determine a long-term competitive advantage in the conditions of global dynamic geoeconomic processes.

SEEB Consulting, d.o.o. was founded in 2017. The founders of the company are proven experts (PhD, university professors and top managers) in the field of activities listed in the service offer. Primary geographical area of company's activities are the markets of the countries of Southeast Europe (SEE) - Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Romania, Bulgaria, Hungary, Albania and Turkey. The company realizes business contacts in the wider region of Central and Eastern Europe, Central and East Asia, the Middle East, USA and Canada.