TEMATSKA PODRUČJA

  1. LOGISTIKA TRANSPORTA I SCM
  2. GOSPODARSKA LOGISTIKA I SCM
  3. LOGISTIČKI SUSTAVI I SCM
  4. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKII SUSTAVI U LOGISTICI I OPSKRBNIM LANCIMA
  5. VOJNA LOGISTIKA I SCM
  6. LOGISTIKA SAMOODRŽIVE MOBILNOSTI
  7. SUVREMENI LOGISTIČKI SERVISI
  8. OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA – KVANTITATIVNI MODELI U LOGISTICI
  9. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I EKONOMIKA LOGISTIKE
  10. MEHATRONIKA LOGISTIČKIH SUSTAVA, INOVACIJE I TEHNOLOGIJA