Opće informacije

OPĆE INFORMACIJE O POSLOVNO-ZNANSTVENOJ KONFERENCIJI

POSLOVNO-ZNANSTVENA KONFERENCIJA o logistici i lancima opskrbe „SEEB LOGISTICS – ZAGREB 2018“ je konferencija o logistici i upravljanju opskrbnim lancem koja povezuje naprednu logistiku i stručnjake opskrbnog lanca u svrhu njihovog umrežavanja, benchmarkinga, razmjene znanja i iskustava te novih tehnologija, kao i povećanja stupnja konkurentnosti poslovnih sustava u Jugoistočnoj Europi.

Poslovno-znanstvena konferencija o logistici i lancima opskrbe namijenjena je sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i istraživačima iz ovog područja, kao i menadžerima kompanija u kojima značajnu ulogu u ostvarivanju poslovnih rezultata i funkcioniranju procesa u tvrtkama imaju lanci opskrbe i logistika. Primarni fokus ove konferencije je na inovativnosti i tehnologiji opskrbnog lanca. Konferencija će sudionicima prikazati sve raspoložive alate, tehnike, podatke, interaktivne radionice, mogućnosti umrežavanja i ostala postignuća u ovom području.

Tijekom poslovno-znanstvene konferencije „SEEB LOGISTICS – ZAGREB 2018“ sudionici će imati priliku sudjelovati u radionicama vezanim za poslovno savjetovanje te steći nova znanja i vještine, što će im omogućiti poduzimanje prvih koraka prema uspješnom umrežavanju putem B2B sastanaka logističkih tvrtki. Osim toga, posjetitelji će moći sudjelovati u znanstvenim i stručnim panel diskusijama o najnovijim tehnologijama i postignućima u području logističkih tehnologija, usluga, modernih pružatelja logističkih usluga, upravljanja opskrbnim lancima (Supply Chain Management - SCM) te u prezentacijama razvojnih mogućnosti lučkih kapaciteta i modernog upravljanja transportom i skladištem.

Na ovoj poslovno-znanstvenoj konferenciji se očekuje više od 150 sudionika , među kojima  donositelji odluka vodećih tvrtki u području špedicije, logistike, upravljanja cestovnim operatorima, pomorskim i zračnim lukama, upravljanja željeznicama, predstavnici vodećih tvrtki korisnika usluga u ovom području, predstavnici financijskih institucija-banaka, gospodarskih i strukovnih udruga, osiguravajućih društava, predstavnici medija itd.