O kompaniji

SEEB Consulting, d.o.o. je nastao na temelju dubinske analize i procjene osnivača da su kompanije na području Jugoistočne Europe u izrazitoj potrebi za multidisciplinarnim setom poslovnih usluga, koje tim kompanijama trebaju donijeti tržišnu stabilnost u kratkom roku i odrediti dugoročnu konkurentsku prednost u uvjetima globalnih dinamičkih geoekonomskih procesa.

SEEB Consulting, d.o.o. je kompanija utemeljena 2017.godine. Osnivači kompanije su dokazani eksperti (doktori znanosti, sveučilišni profesori i top menadžeri) iz područja djelatnosti koje su navedene u ponudi usluga. Primarno geografsko područje djelovanja SEEB Consulting d.o.o. predstavljaju tržišta zemalja Jugoistočne Europe (JIE) – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Albanije i Turske. Kompanija ostvaruje poslovne kontakte i na širem području Srednje i Istočne Europe, Srednje i Istočne Azije, Bliskog Istoka, SAD i Kanade.